Kriebels

Je kunt een kriebel in je keel hebben, de kriebels omdat je nerveus bent, letterlijk gekriebel in bijvoorbeeld je broek als je ongemerkt in een mierenhoop bent gaan zitten, en kriebels van de jeuk. Of denk ik dat maar omdat het werkwoord krabben (van de jeuk) zoveel lijkt of kriebelen?

Ik weet niet zeker of dit eikenprocecssierupsen zijn, maar zo ja, dan heb ik zonder me bewust te zijn van de gevaren er ooit heel dicht bovenop gezeten. Deze foto’s zijn van 11 jaar geleden en gemaakt op de Regte Heide bij Riel, Tilburg. De bast van de boom lijkt wel die van een eik te zijn. Hoe dan ook, eikenprocessierups of niet, ik krijg al jeuk als ik er naar kijk.