Doorfokken en opfokken

Even leek het erop dat nertsenfokkers vroegtijdig zouden moeten gaan stoppen met fokken. Aanvankelijk zouden ze moeten stoppen vanaf 2024 (raar verbod), maar nu vanwege de coronabesmettingen zou dat eerder zijn. Helaas, maar dat gaat niet door en ze mogen voorlopig gewoon doorgaan met winst maken over de zachte ruggetjes van de nertsen. Daarnaast zouden ook de fokkers van andere dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus hun fokquota moeten verlagen en zou de ‘slachtsnelheid’ (akelige term) verlaagd worden in slachterijen. Ook dat gaat voorlopig niet door. Terwijl het nu toch wel door begint te dringen tot de regering dat de huidige Massentierhaltung zoals in Nederland vragen is om moeilijkheden (= nieuwe pandemieën). Het is om opgefokt van te raken. We hebben de coronapandemie die ons de ogen heeft doen opengaan wat betreft onze omgang met dieren en de planeet, plus de Black Lives Matter beweging op menselijk vlak. Dan zou je toch zeggen dat het nu tijd is om door te pakken op alle fronten. Maar zo werkt dat niet in de politiek en in de economie. Het blijft raar om te zien dat wanneer een meerderheid vindt dat iets niet meer kan of mag, het toch nog een hele tijd door mag gaan. Stel ik ben ziek en de dokter heeft bepaald dat ik iets niet meer mag eten omdat dat heel slecht is voor mij. Zou hij me dan vertellen dat ik er toch nog 10 jaar mee door mag gaan omdat ik nog een hele voorraad in huis heb?