01.11.2018
Veertigduizend kippen ternauwernood ontsnapt aan brand