My Life in the Zoo

ENGLISH: In contrast to humans, the identity and soul of (wild) animals are for the most part defined by their relationship to their natural environment. One could say that an animal IS his or her environment, that they are one. Take away the environment, and you take away the core of the animal. In zoos people try to recreate an environment for animals. This fake environment deprives them from their natural world a second time, killing their souls. Aside from this, there is of course the lack of space, the turmoil, and the gazing of visitors each and every day of their sorry lives. Photo project: My Life in the Zoo

NEDERLANDS: In tegenstelling tot mensen wordt de identiteit en het wezen van een (wild) dier voor een zeer groot deel bepaald door zijn natuurlijke omgeving. Je zou kunnen zeggen, een dier IS zijn omgeving. Neem die omgeving weg en je ontneemt het dier zijn eigenheid, zijn 'ziel'. In dierentuinen voegt men in een hopeloze poging weer omgevingen toe, en ontnemen ze het dier op deze manier voor de tweede keer zijn eigenheid en dus zijn bestaan. Nog afgezien van het rumoer, het gebrek aan ruimte en de starende blikken van mensen. Fotoproject: My Life in the Zoo

Chimpanzees | Chimpansees