Droge zomers

De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken gehad met lange periodes van hitte en droogte. Dat hoeft niet te betekenen dat dit ook dit jaar weer het geval zal zijn, hoewel het erop lijkt dat het eerder normaal zal worden dan uitzonderlijk. Dan krijgen we waarschijnlijk ook dit jaar weer te maken met beelden zoals deze uit uit 2018, gemaakt op en rond de campus van de Tilburg University. Geel gras, verdorde bladeren en platanen die zich massaal in korte tijd volledig ontdeden van hun bast.