ENCI Maastricht dicht, geen nieuwe opgravingen?

In 2012 reed ik nog naar de ENCI-groeve om de presentatie bij te wonen van de mosasauriër die daar toen was gevonden tijdens werkzaamheden. Maar nu gaat de cementfabriek van ENCI definitief dicht en zal er ook niet meer gegraven worden. En als er niet gegraven wordt kan er ook niks meer gevonden worden. In Egypte is nog plek zat om in het wilde weg grote kuilen te gaan graven op zoek naar overblijfselen van vroeger leven of vroegere beschavingen, in een land als Nederland gebeurt dat alleen maar als er toevallig ergens een fundering gelegd moet worden.

Misschien valt er nog wel veel meer te ontdekken in de ENCI-groeve. Nu er niet meer gegraven zal worden in deze mergelgroeves bij Maastricht zullen we dat waarschijnlijk nooit te weten komen.

Opgraving mosasauriër bij ENCI-groeve Maastricht