ENCI Maastricht dicht, geen nieuwe opgravingen?

In 2012 reed ik nog naar de ENCI-groeve om de presentatie bij te wonen van de mosasauriër die daar toen was gevonden tijdens werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit graven graven en nog een (af)graven, en dan kom je nog wel eens iets tegen uit vroeger tijden. Maar nu gaat de cementfabriek van ENCI definitief dicht en zal er ook niet meer gegraven worden neem ik aan. En als er niet gegraven wordt kan er ook niks meer opgegraven worden, die twee dingen hangen niet alleen taalkundig met elkaar samen. In Egypte is nog plek zat om in het wilde weg grote kuilen te gaan graven op zoek naar overblijfselen van vroeger leven of vroegere beschavingen, in een land als Nederland gebeurt dat alleen maar als er toevallig ergens een fundering gelegd moet worden of als er iets waardevols in de grond zit dat men naar boven wil halen. Alleen weet je dat bij zoiets als een mosasauriër pas als je hem vindt. En misschien ligt er nog wel veel meer waar je adembenemend naar zou kunnen gaan zitten kijken, áls het gevonden zou worden. Maar nu er niet meer gegraven zal worden in de mergelgroeves bij Maastricht zullen we dat waarschijnlijk nooit te weten komen.

Opgraving mosasauriër bij ENCI-groeve Maastricht