Het Bosman-molentje

Ik had ze al eens zien staan in een van de waterrijke gebieden van Nederland, de naam kende ik echter nog niet en ook niet de werking: het Bosman-molentje. Een ingenieus ding dat in 1929 door Bas Bosman werd ontwikkeld om volledig automatisch water te verpompen.

De waterpomp wordt aangedreven door de draaiende wieken die zich vanzelf naar de wind toedraaien als er gepompt moet worden, of zich van de wind afdraaien en dus stilvallen als het waterpeil voldoende gezakt is. Het gaat dan om veel, maar uiteraard relatief kleinere hoeveelheden water.

Lees meer over het Bosman-molentje op Wikipedia.

Bosman-molentje in de Korendijkse slikken, Zuid-Holland
Het Bosman-molentje in de Korendijkse slikken, Zuid-Holland.
Bosman-molentje in de Korendijkse slikken, Zuid-Holland