Begraafplaats Gershwin Tilburg

Half omgevallen boom begraafplaats Gershwin Tilburg

Een aantal foto’s van de oude begraafplaats Gershwin in Tilburg. Er is al jaren gebrek aan geld voor onderhoud en er worden nog maar zelden mensen begraven. Enerzijds omdat veel mensen in de stad tegenwoordig kiezen voor cremeren, maar ook omdat je er bij wijze van spreken nog niet dood wilt worden gevonden. Het is een treurige plek met veel onkruid, omgevallen grafstenen, hobbelige grasveldjes met hier en daar een oud kruis.

Totdat de begraafplaats definitief gesloten wordt doen een paar vrijwilligers hun best om het niet nog meer te laten verloederen. Een afvalbak staat tussen 2 geïsoleerde graven terwijl er meer dan genoeg plek is op het nog meer dan half lege kerkhof. Het lijkt niemand te interesseren, behalve misschien de paar nabestaanden die nog af en toe het graf bezoeken van hun overleden familielid.