Mens en machine

Vorige week ben ik naar het Textielmuseum in Tilburg geweest, en afgelopen weekend naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard. In het textielmuseum zijn kunstwerken te zien van ontwerpers en kunstenaars die veel met textiel werken. In het Steendrukmuseum kom je vele litho’s en affiches tegen van grafisch kunstenaars, alsook de eerste foto’s die gemaakt zijn door Nicéphore Niépce en Louis Daguerre in de eerste helft van de 19e eeuw. In beide musea kun je met name ook de machines bekijken die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Ik heb evenveel bewondering voor de (mensen achter de) complexiteit en precisie van de machines als voor wat kunstenaars ermee weten te doen. Aan een kunstwerk gaat verbeelding vooraf, en dat geldt zeer zeker ook voor techniek. Ik begrijp weinig van techniek, maar kan er ademloos naar kijken.

Man & Machine

Het Engelstalige boek Man & Machine staat vol met foto’s van machines die door mensen zijn verbeeld, bedacht en gemaakt. Van stoommachines tot telescopen en vliegtuigen. Van relatief klein en eenvoudig tot enorme uit duizenden onderdelen bestaande machines.