Informatieboekje VPTZ

Foto’s van vrijwilligers voor de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg te Tilburg) ten behoeve van een informatieboekje: ‘Veel mensen kiezen voor thuis, ook in de laatste fase van hun leven. Dat is vertrouwd maar tegelijk inspannend voor alle betrokkenen. In die periode heeft een zieke veel zorg nodig. En je laat je naaste dan liever geen moment alleen. Familie, vrienden en zorgprofessionals vangen veel op. Maar niet alles. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op gespecialiseerde vrijwilligers.’